Jackob-s.7x.cz E mail :JakubKuba@seznam.cz

Star wars Darth Maul 31-37/37

Kapitola 31


Darth Maul pocítil lehké zklamání, když si uvědomil, že ta Jedi není doopravdy tak mocná, jak se zdála. Byla úchvatně hluboko ponořená v Síle, ale její technika tomu neodpovídala. Oba věděli, že její smrt je jenom otázkou času. Lépe zaměřil své útoky a donutil ji, aby se bránila techničtějším stylem.

Seskočila dolů na zem a on ji následoval. Pocítil proti sobě tlak Síly a odvrátil ho; postřehl, že to na něj letělo zezadu několik velkých nádob a kanystrů. Padawan už opouští síly. Takový útok byl známkou zoufalství. Brzy bude po všem.

Vrhl se kupředu, udělal kotrmelec, aby se dostal těsně k ní, přičemž musel odrazit její útok. Neviditelná vlna srazila další předmět na místo, kde předtím stál.

Ubohé.

Maul vyrazil nahoru jednou čepelí. Střetla se žlutým laserem a chvilku se přetlačovaly. Padawan nevyužila záměrné slabiny v jeho úderu, takže Maul opět pocítil, že vůči této Jedi ztratil veškerý respekt.

To je dost špatné, ale přijdou další úkoly, další výzvy, více hodné jeho schopností. Jednoho dne zbudou z Chrámu Jedi pouhé ruiny a on toho bude svědkem, poté, co zabije mnoho rytířů vlastní rukou. Ovšem teď byl čas ukončit tohle.

Darth Maul se připravil na smrtící úder.


Darsha vyslala druhou vlnu Síly a shodila na podlahu další nádobu s palivem. Dokázala přesunout několik tlakových lahví s plynem na svařování vedle kanystrů s palivem. Tvořily teď malou hromadu, extrémní výbuch čekal jen na podnět.

Jak příhodné, pomyslela si, vzít si příklad z oběti mistra Bondary.

Vzpomněla si na Lorna. Doufala, že si droid uvědomil, jakou potenciální možnost na přežití představuje jednotka na zmražování karbonitu. Pokud ne, pak bude její oběť k ničemu.

Když před chvilkou viděla Lornův obličej v malém okénku komůrky, nesl výraz zoufalství a obav - ne o jeho život, ale o její. S konečnou platností to nebyl výraz někoho, kdo ji nenávidí, nebo se nestará o její osud.

Taková škoda, pomyslela si. Kdyby měli víc času...Kdyby tohle mohli přežít, dostat se spolu do Chrámu Jedi...

Avšak osud jim přichystal jinou cestu.

Není vášní; je pouze klid.

Udeřila na Sitha bzučícím mečem a přesunula se na lepší místo. Musí tento manévr provést správně, aby to nevypadalo, že mění pozici schválně.

Udělala chybu v obraně. Sith toho okamžitě využil.

Rudá čepel ji propíchla ze strany; ohnivý horký záblesk bolesti přiměl Darshu vykřiknout.

Darsha Assant pustila svůj světelný meč a stále zapnutý jej poslala dopředu po vlnách Síly, aby se zabodl do jedné z tlakových lahví.

Měla čas na poslední myšlenku.

Není smrti; je pouze Síla.

Věděla, že je to pravda.


Darth Maul viděl strategii svého protivníka a uvědomil si, co Jedi plánuje, skoro příliš pozdě. Vyskočil a nechal Sílu, aby ho vymrštila do výšky, k jednomu z oken. Transpariocel se snadno roztříštila a on přistál na blízkém chodníku, když plyn a palivo uvnitř vybuchly.

Silné zdi budovy naštěstí explozi pohltily. Padawan byla nakonec opravdu nevyzpytatelná; zpětně mu došlo, že tu past připravovala svými chabými útoky Sílou. Nebezpečnější protivník, než si myslel.

Ten nápad ho připravil o potěšení z popravy jeho nejdůležitějšího terče. Maul věnoval úsměv její památce. Ne všichni by bojovali tak dobře; to musel ocenit.

Kolem se začínal shromažďovat dav. Maul se musí přesvědčit, že jeho úkol skončil, a to nejlépe ihned. Vyskočil zpět na okno, kterým právě vylétl ven. Nyní z otvoru proudil kouř; skrze něj mohl stěží rozeznat peklo, v nějž se místnost změnila. Použil Sílu, aby rozehnal oblaka dýmu, a spatřil pod sebou komoru na skladování odpadu, ve které se schovávala jeho kořist. Tlaková vlna výbuchu ji rozervala; Maul viděl rozdrcené a pokroucené kousíčky vnitřního vybavení.

Tohle nemohl nikdo přežít. Nikde nezahlédl ani stopu po těle padawan nebo mrtvolu Lorna Pavana. Exploze je prostě vypařila.

Jeho mise je přece jen u konce.

Avšak potřebuje si být naprosto jistý. Pavana bylo mimořádně těžké zabít, dokonce přežil i ten minulý výbuch. Maul se musí ujistit.

Dotázal se pomocí Temné strany, vyslal pátravé vibrace po celé místnosti a hledal jakoukoli známku života.

Žádnou neobjevil.

Výborně.

Darth Maul seskočil zpět na chodník. Bez ohledu na přihlížející hlouček si nasadil kápi a odcházel od hořící budovy.

Je čas informovat mistra o úspěchu. Konečně.Kapitola 32


Obi-Wan Kenobi vycítil smrt, jakmile se znovu přiblížil k tomu místu, kde havarovalo vznášedlo mistra Bondary. Nepřipomínalo to ten dřívější pocit, že tudy prošli Jedi; tohle bylo čerstvé.

Když se dostal blíž, spatřil, že z ulice stoupá kouř a poblíž blikají majáky policejních křižníků, které uzavíraly oblast. Zřejmě se tu stala nějaká nová nehoda - dost důležitá na to, aby sem přitáhla strážce zákona.

Poté, co odešel z „Oázy Tuskenů“, se rozhodl pro návrat na poslední místo, kde byli Darsha a mistr Bondara spatřeni - k vraku vozidla. Vznášející se zátarasy padawanovi nařizovaly, aby se nepřibližoval, a Obi-Wan bleskově zvážil, jestli poslechne. Přece jen, je to Krvavý koridor. Určitě tady vyšetřují nějaký zločin, který nesouvisí s jeho posláním, a jestli je tomu tak, bude se tu jenom plést.

Ovšem pak to pocítil znovu - neblahou předtuchu, jež ho tolik sklíčila, už když tu byl předtím.

Obi-Wan proletěl se svým vznášedlem až za barikády. Droidský soudní lékař ho chtěl vykázat, ale když si povšiml, že jde o padawana, nechal vozidlo pokračovat. Jedi nevyužívali rádi své světské pravomoci, ale na území Republiky měli právo vkročit do policií uzavřené oblasti, pokud se vyšetřování dotýkalo jejich zájmů.

Přistál kousek od místa, kde policie zrovna zkoumala nehodu pomocí laserového skenování, a přiblížili se k němu dva uniformovaní vyšetřovatelé - Mrlssi a Sullustan, oba dva vypadali, že by byli radši kdekoliv jinde, jen ne tady. Mrlssi promluvil jako první.

„Můžeme nějak pomoct?“

Obi-Wan se rozhodl vyzkoušet, jakou odpověď dostane, když zmíní jen částečnou pravdu. Ti vyšetřovatelé nemusejí nutně vědět, že se pohřešují dva Jedi.

„Sleduji zločince, který by se měl pohybovat v této oblasti. Zjevně tu došlo k několika napadením...“ Nechal svůj výrok nedokončený, sledoval reakce policistů a doufal, že dostane nějakou odpověď. „Myslel jsem, že by mohla existovat spojitost.“

Sullustan se podíval na Mrlssiho. „No jo, mohla. Pojďte se podívat.“

Obi-Wan šel za dvojicí až k čerstvému vraku, který ležel možná půl bloku od toho Bondarova. Přestože byl strašlivě ohořelý a kov karoserie žárem zkroucený, na první pohled bylo vidět, že je odseknutá velká část křižníku, a kokpit, kde seděl droidský pilot, byl rovněž proťatý.

„Nevíte, co by to mohlo znamenat, padawane...?“

„Kenobi. Obi-Wan Kenobi.“

Ozval se Sullustan. „Poznáváte typ vozidla?“

Obi-Wan zavrtěl hlavou. „Má to nějaký význam?“

Vyšetřovatel přikývl. „Tohle je - nebo byl - policejní křižník. Jsou speciálně zkonstruovány, aby doprovázely policisty při zásahu na místech, jako je Krvavý koridor. Drží se nejvýš patnáct metrů nad speedery.“

Obi-Wan si uvědomil problém, se kterým zápasili. Jak se někdo mohl dostat patnáct metrů vysoko a napadnout křižník, aniž by přitom byl sestřelen?

„Byl někdo zabit?“ dotázal se, ačkoliv už tušil odpověď.

„Dva policisti,“ potvrdil Mrlssi.

Obi-Wan přikývl. „Může to být práce někoho z Černého slunce. Nahlásím to Chrámu. V této věci s vámi budou Jedi plně spolupracovat.“ Otočil se a zamířil zpět ke svému vznášedlu.

Problém zbytněl natolik, že jej pouhý jeden padawan nevyřeší. Vzhledem k tomu, že v tom může být zapleteno Černé slunce, a teď se dozvěděl o smrti dvou policistů, si Obi-Wan uvědomoval, co je v tuto chvíli nejrozumnější: oznámit vše svým nadřízeným. Mělo by se rozběhnout rozsáhlé vyšetřování, ve spolupráci s bezpečnostními složkami.

Vystoupal se vznášedlem asi na úroveň desátého patra - ještě pod nejnižší proud vzdušné dopravy, ale dost vysoko, aby mohl nabrat celkem přímý směr zpět ke Chrámu. Ať už se děje cokoli, byl si jistý, že je v tom víc než zmizení Darshy a mistra Bondary.


Darth Sidious postřehl slabé narušení v Síle, ještě než jeho komlink zapípal, a tak věděl, že se mu ozývá jeho učedník. Přistoupil k holoprojektoru a a zapnul přenosovou síť. Kontrolka svou zelenou září potvrdila utajení hovoru.

„Můj učedníku. Tvůj úkol je u konce.“

Bylo to konstatování, ne otázka. Sidious věděl, že Darth Maul by mu nevolal, aby oznámil, že selhal. Navíc v energetickém poli, jež obklopovalo učedníkovu projekci, nevnímal Sidious žádné neobvyklé výchylky.

„Ano, mistře. Padawan zemřela při souboji. A bojovala dobře - na to, že byla pouhý učedník. Výbuch, který způsobila, zabil Lorna Pavana a zničil i jeho droida.“

Darth Sidious přikývl. Vnímal i na tu vzdálenost, že Maul říká pravdu. To jsou výborné zprávy. Všechna místa, kudy jeho plán prosakoval ven, byla utěsněna. Určitě nastanou jiné potíže - nedůvěřoval neimoidiánským schopnostem bojovat o nic víc, než věřil v jejich pravdomluvnost - ale ty nastanou teprve, až nebude možné vývoj situace zastavit.

„Potřebuji, abys mi přinesl holocron na určité místo.“ Udal Maulovi adresu a zvláštní pokyny, kterými se jeho učedník bude muset řídit, aby prošel přes bezpečnostní droidy. Darth Maul si příkazy vyslechl.

„Buď opatrný, můj učedníku. Musíme zůstat v utajení. Rytířům Jedi bude velice líto, že přišli o dva ze svých řad, a budou hledat odpovědi. Dej pozor, aby žádné nenašli.“

Darth Sidious nečekal na odpověď; žádnou nepotřeboval. Gestem přepnul vypínač a přerušil spojení.

Nastal čas vykonat další přípravy. Čas konečně uvést do pohybu plán, který trvalo desítky let zařídit. Strategie, která vyústí v naprostou zkázu Jedi.

Brzy.

Velice brzy.


Obi-Wan donutil vznášedlo k nejvyšší možné rychlosti, která byla ještě bezpečná a proplétal se úzkým bludištěm budov a ulic. Náhle jeho pozornost upoutalo zahřmění a záblesk oranžového světla o dvě ulice dál.

Zase výbuch, podivil se v duchu, když zamířil k tomu místu. Nevěděl, co se děje, ale jestli to nepřestane, tato část města bude vypadat, jako by ji někdo vybombardoval z oběžné dráhy.

Zastavil na přistávací plošině a opatrně se přiblížil ke žhavému peklu, přičemž použil Sílu a snažil se opět dopátrat, co se stalo. Jeho smysly vnikly do budovy, nezjistily žádnou známku života, ale zachytily narušení v Síle, způsobené bojem na život a na smrt. Vnímal, že tam byla Darsha a tytéž úponky zla, které ho znepokojovaly po celý den. Když se padawan rozhlédl, povšiml si hromady ožehnutých trosek, které exploze vyvrhla ze vchodu. V sutinách se cosi lesklo, popošel blíž, aby viděl, co to je.

Šok mu rozechvěl celé tělo a musel se uklidnit, přinutit svou mysl, aby se nebránila a přijala to, co viděl.

Použil Sílu a natáhl se pro ten lesklý kousek kovu; věc vylétla ze suti a přistála mu v dlani.

Byl to pokroucený, roztavený jílec světelného meče, zdeformovaný téměř k nepoznání.

Téměř.

Při cvičných soubojích v Chrámu si obvykle dva padawani navzájem vzdávali úctu tím, že že zvedli jílec svého meče k čelu, než aktivovali laserové čepele. Obi-Wan si nejednou povšiml drátem opletené rukojeti Darshiny zbraně - to bylo mezi Jedi výjimečné.

Na totéž se právě díval.

Pokud by měl nějaké pochybnosti, Síla jeho podezření potvrdila. Darsha Assant je mrtvá.

Obi-Wan Kenobi tiše stál a hleděl na na jílec ve své dlani.

Není emocí; je pouze mír.

Jak si přál, aby to byla pravda.
Kapitola 33


Lorn zíral do nejjasnějšího světla, jaké kdy viděl.

Cítil se...křehce, jako by se měl rozpadnout na miliony kousků, pokud by se pohnul. Podivně mu zvonilo v uších, v nose cítil zvláštní zápach. Jeho oči odmítaly zaostřit. Všechno vypadalo jako sen. Vůbec nevěděl, kde je, nebo jak se sem dostal.

Najednou bylo světlo - které, jak si uvědomil, pocházelo ze slunce - zastíněno známou tváří.

„Dobře - probudil ses. Jak se cítíš?“

Lorn zkušebně pohnul čelistí a shledal, že může mluvit bez větších obtíží. „Jako hračka cyborreánského bitevního psa.“ Posadil se, vidění stále rozmazané, a zaútočila na něj bolest snad každého kousku těla. „Co se stalo?“

I-5 chvilku mlčel, než odpověděl. „Ty si nevzpomínáš na naši nedávnou...situaci?“

Lorn se kolem sebe rozhlédl. On a droid se nacházeli na malé visuté plošince zhruba v půlce stěny jakési budovy. Poslední věc, kterou si pamatoval...

Otočil se a vrhl pohled jiným směrem. Asi padesát metrů odtud spatřil budovu, ve které je zastihl Sith. Vzpomínal si, jak se otevřely dveře, živě si pamatoval na Sitha, který v nich stál - ale nic víc. Řekl to droidovi.

I-5 přikývl. „Ztráta krátkodobé paměti. To mě nepřekvapuje, vzhledem k posledním traumatizujícím událostem a zamrazení do karbonitu.“ Pomohl Lornovi vstát. „Můžeš chodit?“

Lorn vyzkoušel, jestli udrží rovnováhu. „Myslím, že ano.“

„Skvělé. Strážci pořádku se tu zřejmě ukážou brzo, ale s trochou štěstí je Tuden Sal předstihne.“

Tuden Sal. Z nějakého důvodu mu to jméno vyvolalo další útržky vzpomínek. „Zamrazil jsi nás do karbonitu.“

I-5 přikývl. „Komora na skladování odpadu, ve které jsme se octli, byla navržena pro přechovávání výbušných látek a jejich transport. Jednoduše se přehodily parametry-“

Ihned ho to zasáhlo, jako granát vržený z malé vzdálenosti. „Darsha!“

Sluneční světlo, mnohem jasnější, než na jaké byl zvyklý, na chvíli opět ustoupilo šedi spodních pater. Droidova mechanická ruka mu sevřela nadloktí a zachránila Lorna před pádem.

Darsha, Jedi padawan, žena, se kterou strávil posledních bouřlivých čtyřicet osm hodin - žena, která pro něj za tento krátký čas začala znamenat víc než ostatní, s výjimkou Jaxe a I-5 - Darsha je mrtvá.

Ne. To nemůže být pravda. Droid a Lorn se dokázali vyhnout jisté smrti; určitě se našla jiná cesta, jak to Darsha zvládla také.

Pohlédl v zoufalství na I-5. Spatřil, že droid ví, co Lornovi probíhá hlavou. A nějak si v té bezvýrazné, kovové tváři přečetl pravdu.

Dokázali vyváznout, protože jim padawan koupila dostatek času - a zaplatila ho svou vlastní krví.

I tato vzpomínka se mu vrátila. Darsha je...pryč.

„Co se stalo?“ dotázal se otupěle.

„Naskládala k sobě během boje několik kontejnerů s hořlavým obsahem a zapálila je, když ji Sith zasáhl.“

Zasáhl.

Lorn byl potichu, zatímco se přibližovali k okraji plošiny.

„Jak to, že nejsme mrtví?“

„Karbonit je výjimečně hutný. Přestál výbuch, a protože jsme v něm byli zamražení, tak se to povedlo i nám. Nastavil jsem časovač, aby karbonit roztál po půl hodině. Myslel jsem, že poté bychom se měli přemístit.“

Lorn pomalu kývl. „A co ten Sith? Přežil, nebo zemřel s-“ Nepřinutil se větu dokončit.

„Těžko říct. Pokud přežil - což bych, kdybychom měli tu čest s někým jiným, považoval za vysoce nepravděpodobné - pak si nejspíš myslí, že jsme mrtví. Hibernace v karbonitu omezí všechny biologické procesy na tak slabé projevy, že je ani mistři Síly nedokážou zjistit.“

Lorn napnul ruce a opatrně se otočil ze strany na stranu. Kromě velké bolesti hlavy zřejmě nezažívá žádné vedlejší účinky. Už si prožil kocoviny, které byly horší.

Odněkud z břicha I-5 se ozvalo zabzučení. „To bude naše záchrana,“ poznamenal droid, vypojil komlink ze zdířky a zapnul ho. Potvrdil, že se nacházejí na smluveném místě a vrátil komlink zpět.

Za několik vteřin se k nim sneslo velké uzavřené vznášedlo s tmavými okénky a když dosáhlo úrovně střechy, jeho boční dveře se otevřely. Lorn se podíval dovnitř a viděl, že je přijel vyzvednout Tuden Sal osobně.

„Zajímalo by mě, do čeho jste se teď vy dva zapletli,“ pronesl Sal, když řidič zvedl vznášedlo do vzduchu a namířil pryč. Pohlédl skrze zabarvené sklo na tu zkázu dole pod nimi. „Ale když vidím dole takové věci, nejsem si jistý, že to chci vědět.“

„Moudré rozhodnutí,“ ozval se I-5 a také se naklonil, aby pohlédl z okénka. „Čím méně toho víte, z tím méně věcí vás mohou obvinit.“

Vznášedlo stoupalo výš, razilo si cestu k dopravnímu proudu, jenž vedl k Východním dokům, kde se nalézala jedna ze Salových restaurací. I-5 poklepal Lornovi na rameno a ukázal z okénka.

„Tohle asi nechceš vidět,“ odhadl.

Lorn vyhlédl z okna a spatřil maličkou postavičku v černé, která kráčela po jednom z chodníků hluboko pod nimi. Pocítil děsivý chlad, jako by ho znova ponořili do karbonitu. Byl to jenom letmý pohled na postavu, která navíc byla pěkně daleko od nich, ale vypadalo to jako-

Vyschlo mu v krku; musel dvakrát polknout, než dokázal promluvit. „Má tahle kára nějaký dalekohled?“ zeptal se Tudena Sala, který se hrbil na polstrovaném sedadle naproti němu.

Majitel restaurací byl Sakiyan - malý, podsaditý a jeho kůže vypadala jako vyleštěný kov. Přikývl a dotkl se kontrolního panelu vedle okénka. Vznášedlo bylo ztělesněním luxusu; malý nápojový bar, vestavěný komlink a klimatizace, přizpůsobitelná jakékoli rase. V reakci na Salův příkaz se droboučká postavička mnohem zvětšila a teď zaplňovala už půlku okénka. Ta osoba měla nasazenou kápi, která jí zakrývala obličej, a při dalším přiblížení hrozilo, že se obraz rozpadne na spoustu digitálních čtverečků, nicméně Lorn poznal, kdo to je.

Je to ten Sith.

Zatímco se na něj díval, zabiják vytáhl něco od pasu a podíval se na to. Sal na tu věc zaměřil dalekohled. Lorna nepřekvapilo, když v Sithově ruce uviděl holocron.

„Tvůj přítel?“ zeptal se Sal.

Lorn zavrtěl hlavou. „Ani náhodou. Ale rád bych ho sledoval. Vadilo by ti, kdybychom si udělali malou zajížďku?“

„Vůbec ne. Jsem tvým dlužníkem, Lorne.“

„Nechte dalekohled nastavený takhle a držte se co nejdál,“ doporučil I-5.

Sal stiskl vypínač a sdělil řidiči-droidovi své pokyny. Sledovali postavu v kápi z té největší vzdálenosti, kdy byli ještě na dohled.


Darth Maul ovládl své napojení na Temnou stranu a učinil svůj stín v ní tak malým, jak jen dokázal. Jeho mistr má pravdu: nebylo by žádným úspěchem umlčet jedny nepřátele Sithu tak, aby se přitom odhalil dalším.

Učedník si přivolal taxi. Protože jeho speeder byl zničený a používat ten, který ukradl hlídce, je teď bezpochyby riskantní, potřeboval transport, aby se dostal k opuštěné věži, kde nechal svou loď.

Když se taxi zvedlo do vzduchu a řidič dostal příkaz, Maul se rozhlédl, jestli ho někdo nesleduje. Bylo to nepravděpodobné, neboť skoro všichni, kdo ho viděli, byli mrtví nebo aspoň o deset pater níž - ovšem jeho mistr nařídil utajení, a tak se také stane.


Lorn a I-5 sledovali temnou postavu, jak vystoupila z taxíku a kráčela ke vstupu do opuštěné monády. Vyčkali a za pár minut se Sith objevil na vrcholu střechy.

O několik vteřin později vklouzl do řídkého vzduchu a prostě zmizel.

„To nebyl špatný trik,“ okomentoval scénu Tuden Sal.

Lorn jen zíral, naprosto oněmělý úžasem, a nevěděl, jestli má věřit svým očím. Je tohle snad nějaká další tajemná schopnost onoho sithského zabijáka? Ovšem pak promluvil I-5, v návaznosti na Salův komentář: „Musí mít vynikající maskovací zařízení. Zřejmě založené na krystalech.“

Jistě. Jejich spravedlnost nastoupila do maskované lodi. To dává dokonalý smysl, pomyslel si Lorn. Sith dokončil svůj úkol; získal holocron a myslel si, že zabil každého, kdo o celé té záležitosti něco věděl. Nepochybně se chystá opustit Coruscant.

Jenom já jsem přežil, ty vrahu. Myslíš, že jsem mrtvý, ale nejsem.

Otázkou zůstávalo, co Lorn nyní udělá?

Poprvé od doby, kdy začala tato hrozná noční můra, je v bezpečí. Sith si myslí, že je Lorn mrtev. Všechno, co Lorn musí udělat, je sklonit se trochu níž, aby nebyl vidět, a a démonický zabiják zmizí z jeho života navždy. Lorn a I-5 pak mohou opustit Coruscant a položit mezi sebe a střed galaxie tolik parseků, kolik budou považovat za nutné.Nebudou bohatí, ale budou naživu.

A ten zatracený hajzl vyvázne ze svého zločinu bez trestu.

Lorn si uvědomoval, že by měl jít za Jedi a říct jim, co se stalo. Určitě by zmobilizovali své síly a započal by hon na toho, jenž zabil dva z jejich řádu. Přestože Lorn a oni měli v minulosti závažné neshody, nebude problém je přesvědčit o pravdivosti svého tvrzení - jedna z mála výhod při jednání se společenstvím, které vládlo Sílou.

Ale kolečka jakéhokoli společenství, bez ohledu na to, jak moc ta určitá organizace viděla do podstaty věcí, do sebe zapadají pomalu a těžkopádně. Sith se teď zcela určitě chystá odstartovat. Dokážou ho Jedi najít, až opustí tuto planetu?

Lorn hleděl z okénka. Před ním se od obzoru k obzoru rozprostíral Coruscant v celé své slávě. Více než kdokoli jiný Lorn mohl říct, že viděl to nejlepší i to nejhorší, co může metropole nabídnout. Vedl život, který byl často nebezpečný, frustrující, děsivý a lámal mu srdce. Bylo v něm jen málo radosti. Přesto se zpěčoval udělat cokoliv, co by mohlo vyústit v jeho vlastní smrt.

Nikdy nechtěl být hrdinou. Všechno, po čem toužil, bylo vést klidný, normální život se svou manželkou a synem. Ale žena ho opustila, a Jedi - k nimž galaxie vzhlíží jako k hrdinům - ho přinutili, aby jim přenechal svého syna.

Nikdy by nenazval žádného Jedi hrdinou - dokud nepotkal Darshu Assant.

Zhluboka se nadechl a pohlédl na Tudena Sala. „Potřebujeme loď,“ požádal.

Jeho přítel přikývl. „I-5 mi řekl. Žádný problém. Kam chcete letět?“

Lorn shlédl dolů na střechu věže, kde ještě před chvilkou viděl Sitha.

„Kamkoliv, kam poletí on.“
Kapitola 34


Darth Maul se usadil do křesla pilota. Přitiskl dlaň na senzor, zabudovaný do palubní desky před ním, v polokouli řídící kabiny se začalo ozývat všelijaké hučení a pípání, jak se loď uvedla do provozu, a Infiltrátor se zatřásl. Rychlý sken nejbližšího okolí neodhalil nic, co by překáželo při startu. Maul spokojeně přikývl.

Jeho mise již téměř skončila. Trvala mnohem déle, než si představoval, a zavedla ho do takových temných zákoutí Coruscantu, o nichž ani nevěděl, že existují. Ale nyní byl jeho úkol téměř u konce. Každý, s kým Hath Monchar mluvil, každý únik informací, byl umlčen. Obchodní blokáda, kterou vymyslel Darth Sidious, a následné zničení Republiky mohou teď pokračovat bez jakéhokoli ohrožení.

Maul vyndal holocron z kapsy v opasku a podíval se na něj. Tak malá věc a obsahuje v sobě tolik potenciální moci. Vrátil kostku na místo a pak aktivoval stoupací repulzor. Sledoval na monitorech, které měl nad hlavou, jak se loď vzdaluje od střechy věže. Navigační počítač Infiltrátoru začal vyhodnocovat směrové a rychlostní vektory, jež Maul použije, aby se dostal na místo, kde se má setkat se svým mistrem. Tam předá holocron Darthu Sidiousovi a tím se jeho úkol završí.

V několika minutách už byl tak vysoko nad mraky, že viděl zakřivení planety. Bude chvilku trvat, než se dostane ke svému cíli; družic bylo kolem Coruscantu skoro tolik, jako vzdušné dopravy ve městě. Na oběžné dráze bude muset vypnout maskovací zařízení, jinak bude příliš obtížné vyhnout se srážce s některým z nepočitatelných satelitů, orbitálních stanic a lodí, které krouží kolem planety.

Maul vypnul autopilota a pustil energii do iontových motorů. Autopilot by ho sám snadno dopravil až k cíli, ale Maul měl rád situaci ve svých rukou.

Infiltrátor vystoupal na nízkou oběžnou dráhu, dostal se do zředěného vzduchu vrchní ionosféry. Maul si vzpomněl na svůj boj s tou padawan. Zcela jistě byla chytřejší a vynalézavější, než předtím odhadl. Ostatně její společník také. Zařídili mu docela zábavný lov. V duchu jim oběma vzdal čest. Obdivoval kuráž, schopnosti a myšlení, dokonce i u nepřátel. Od začátku byli odsouzeni ke zkáze, jistě, ale aspoň se svým osudem bojovali, místo aby ho pokorně přijali - jako ten zbabělý Neimoidián, kvůli kterému začaly všechny potíže.

Byl zvědavý, jaký další úkol pro něj mistr chystá. Nejspíš něco, co se bude týkat blokády Naboo. Doufal, že se přitom střetne s více rytíři Jedi. To, že zabil padawan, jenom povzbudilo jeho apetit.


Loď, kterou Tuden Sal opatřil pro Lorna a I-5, byl ARE Thixian 7 - křižník pro čtyři pasažéry. Ten krám už zažil lepší časy, pomyslel si Lorn, když jejich vznášedlo přistálo vedle lodi ve Východních docích - ale stejně je to jedno. Staral se jenom o to, aby ta věc mohla létat a střílet.

Zatímco Tuden Sal vyřizoval přes svůj komlink povolení ke startu, Lorn se otočil k I-5 a požádal: „Dej mi ten blaster.“

Droid mu Raptorovu zbraň vrátil. „Doufám, že nemáš v plánu zase na mě zkoušet střílet,“ poznamenal.

„Nevystřelil bych na tebe.“

I-5 neodpověděl.

„Poslyš,“ pokračoval Lorn, „nečeká se od tebe, že půjdeš se mnou. Vlastně by bylo mnohem výhodnější, kdyby ses dostal do Chrámu a řekl Jedi, co se děje. Záložní plán., kdybych selhal.“

„No prosím,“ přisadil si droid. „Chceš ho dostat sám? Máš šanci asi jako sněhová koule v blízkosti supernovy.“

„Není to tvoje věc.“

„Konečně něco, na čem se shodneme. Nicméně tě v tom nenechám samotného. Budeš potřebovat všechnu dostupnou pomoc. To mi připomíná-“ Droid vyndal ze skrytého prostoru v kovovém hrudníku nějakou malou bílou kuličku. Podal ji Lornovi a ten se na ni podíval blíž. Poloprůhledné, zhruba kulového tvaru, v průměru to dosahovalo asi poloviční délky jeho palce a zjevně se jednalo o organický materiál.

„Co je to?“

„Nervové zauzlení taozina. Je složeno ze speciálních buněk, které blokují Sílu.“

Lorn předmět podezřívavě sledoval. Teď, když věděl, o co jde, se kuličky dotýkal jen s odporem. „Tvrdíš, že když budu mít tuhle věc u sebe, Sith na mě nebude moct používat Sílu?“

„Říkám jen, že by to mohlo skrýt tvou přítomnost na dost dlouho, aby ses k němu nepozorovaně připlížil. Neuchrání tě to před jeho telekinetickými silami a určitě to nic neudělá s jeho bojovými schopnostmi. Ale je to lepší než nic. Teď navrhuji, abychom odstartovali.“ S těmito slovy se robot otočil k rampě Thixianu 7.

Lorn ho nechal ujít dva kroky, pak se natáhl a deaktivoval hlavní vypínač, který měl I-5 vzadu na krku. Droid se zhroutil, Lorn ho zachytil a usadil na zem. Otočil se a spatřil, že Tuden Sal přihlíží.

„Rodinná hádka?“

„Něco takového. Potřebuju ještě jednu službičku,“ řekl Lorn. „Odvez tenhle kýbl šroubů do Chrámu Jedi. Má informace, které by chtěli slyšet.“

Sal přikývl. Uchopil I-5 pod pažemi a odtáhl ho ke svému vznášedlu. Lorn se za ním chvilku díval, pak se otočil a nastoupil na loď.


Lorn by mohl čestně prohlásit, že nemá strach při pomyšlení na to, jak bude Sithovi čelit sám. Mít strach byla příliš slabá formulace. Byl vyděšený, paralyzovaný, úplně zničený z toho, co zamýšlel. Věděl, že se vydává sebevražedným směrem, a proč vlastně? Naivní úmysl pomstít ženu, kterou sotva znal? Šílené. I-5 měl pravdu: Lornovy šance na přežití jsou tak velké, že se pohybují ve zcela teoretických číslech.

Když se Thixian 7 odlepil od přistávací plochy, Lorn si uvědomil, jak rychle dýchá. Každý nerv v jeho roztřeseném těle se koupal v adrenalinu; každá mozková buňka, která ještě pracovala po všech těch opakovaných pitkách, jimiž si ničil zdraví, na něj řvala, aby opustil oběžnou dráhu a pokračoval v cestě pryč odtud. Místo toho dal příkaz počítači, aby vypočítal možné trasy lodi, která odstartovala ze sektoru, v němž stála opuštěná monáda.

Za velice krátkou dobu našel počítač na nízké orbitě loď, třicet pět kilometrů odtud. Lorn si ji promítl na obrazovku, protože mu křižník sdělil, že maskovací zařízení sledovaného objektu není zapnuté. Zíral na počítačem přiblížený obraz Sithovy lodi. Dlouhá příď a zahnutá křídla, vypadala velice elegantně a byla asi třicet metrů dlouhá; průzkumný sken neurčil, jakou výzbrojí ta věc disponuje, ovšem tvářila se výhrůžně.

Hluboko pod ním se zdál Coruscant jako obří plošný spoj natištěný přes povrch planety. Byla to velkolepá podívaná, avšak Lorn neměl náladu na vyhlídkový let. Dostal se na oběžnou dráhu a následoval svého nepřítele. Netušil, jakou ochranu - pokud vůbec nějakou - mu poskytne to taozinovo ganglium, a nemínil se o své štěstí připravit. Za nynějších okolností bude potřebovat opravdu hodně štěstí.

Lorn si přál, aby tu s ním I-5 byl. Až bolestivě si uvědomoval, že od toho okamžiku, kdy začala tato noční můra a jeho život se octl v ohrožení, vždy to byl droid nebo Darsha, kdo ho zachránil. To jsi ale hrdina, pomyslel si.

Také postrádal Darshu, ačkoli si nepřál, aby tu s ním teď byla. Přál si, aby stále žila a přebývala někde daleko odsud, v bezpečí na nějaké příjemné planetě, kde nikdy neslyšeli o Sithu a Jedi. Přál si, aby tam mohl být s ní.

Navigační počítač tiše pípl, aby upoutal Lornovu pozornost, a a zobrazil na jednom z monitorů trasu sledované lodi. Sith změnil kurs, teď mířil na velkou vesmírnou stanici, jež kroužila nad rovníkem.

Lorn měl v ústech neuvěřitelné sucho, když počítači nařídil pokračovat stejným směrem. Nevěděl, co bude dělat, až se dostane na místo. Věděl jen, že se musí pokusit nějak zastavit Sitha.

Kvůli Darshe.

A kvůli sobě.
Kapitola 35


Tuden Sal naložil vypnutého I-5 do svého vznášedla a nařídil droidovi-řidiči, kam má zamířit. Vozidlo se zvedlo z prostoru doků a snadno vklouzlo do proudu vzdušné dopravy.

Salovi bylo Lorna líto. Jeho přítel sice neřekl mnoho o situaci, ve které se ocitl, avšak z těch několika narážek, které utrousil, a ze vzhledu toho chlápka, jehož pronásledoval, Sal usoudil, že Lornovy šance na přežití nebudou moc velké. To je dost špatné. Vždycky si myslel, že Lorn má velký potenciál, ačkoliv ten obchodník s informacemi svých schopností dostatečně nevyužíval. Jeden gauner vždycky pozná druhého.

Se vší pravděpodobností Lorn při tomto svém záměru zemře. I když toho Sal litoval, není to jeho věc. Mnohem víc ho upoutal droid.

Sakiyan nikdy doopravdy nepochopil, jak může Lorn pokládat I-5 za rovnocenného - a dokonce zajít až tak daleko a nazvat ho „obchodním partnerem“. Droidi jsou stroje - chytré, to jistě, a v některých případech schopné napodobit lidské chování až děsivě přesně. Ovšem jsou to pouze mimikry. Z právního hlediska jsou roboti jen majetkem. Přestože si na to za ten rok, co už znal Lorna a I-5, trochu zvykl, stále se nemohl zbavit toho zvláštního, nepříjemného pocitu, když ty dva viděl, jak se chovají jako sobě rovní.

Jenže dál tomu tak nebude. Předtím už na droidovi několikrát spočinul okem; samotná vylepšení o zbraně z něj činily hodnotnou věc. Od té doby, co míval Sal příležitostně kšeftíčky s Černým sluncem, se mu nezdála myšlenka najmout si nějakého strážce vůbec špatná, a byl si jist, že I-5 by byl velice dobrým bodyguardem - samozřejmě, kdyby se mu vymazala paměť.

Příliš se nestaral o to, jak by se Lorn na takovou akci tvářil. Přece jen, s jistotou očekával, že Lorna už nikdy neuvidí. A i kdyby ano, nebylo nijak závažným zločinem ukrást a přeprogramovat droida. Nejhorší potrestání, kterého se musel obávat, byla pokuta - jež se ani zdaleka nepřiblíží částce, kterou by vydal za nového droida se stejnými vylepšeními.

Ať se na to díval, jak chtěl, byl to dobrý obchod, a vyměnit droida za tu starou vesmírnou rachotinu mu stálo za to.

Střecha Chrámu se zatřpytila v odpoledním slunci, když kolem budovy prosvištělo Salovo vznášedlo. Brzy se ztratila z dohledu mezi nesčetnými dopravními prostředky, které si razily svou cestu nad Coruscantem.


Infiltrátor přistál u jednoho z prstů vesmírné stanice a Maul uslyšel tlumené, kovově znějící zvuky, jak se vnější poklop lodi připojoval k přechodové komoře stanice. Vypnul systém pro zajišťování vhodných podmínek i umělé gravitační pole - a pak, ve stavu beztíže, proplul interiérem lodi až k vnějšímu poklopu.

Tento vchod do nitra stanice se nacházel v jednom z přilehlých servisních modulů. Darth Sidious svému žákovi slíbil, že tu nebude žádný člověk ani droid, který by mu překážel v cestě, a když se Maul vynořil ze své lodi, spatřil, že je tomu skutečně tak. Vchod se otevíral do něčeho, co vypadalo jako obslužná šachta - uzoučká a nízká, stěny a strop pokryté potrubím, ventilací a podobnými útvary. V tomto úseku orbitální stanice nebyla umělá gravitace, nepochybně z úsporných důvodů. Na tom nesešlo; Maul už se dříve pohyboval v prostředí s nulovým g. Odrazil se od poklopu a proplouval chodbou, využíval přitom výčnělky, jež pokrývaly zdi, a přitahoval se za ně.

Údaje, které mu poskytl Darth Sidious, mu tanuly jasně na mysli; musí pokračovat touto cestou až ke samotné stanici a následně nabrat vertikální směr k jednomu z větších obytných komplexů. V domluvenou dobu - za méně než patnáct minut - se setká se svým mistrem a odevzdá mu krystal.

A pak bude jeho úkol dokončen.


Lorn nechal autopilota převzít kontrolu nad všemi přistávacími procedurami; on sám totiž nebyl nijak dobrý pilot. Nejsem nijak dobrý v ničem, pomyslel si hořce, kromě dostávání těch, na kterých mi záleží, do potíží. Pořád měl blaster, který sebral Raptorovi, ale zrovna si uvědomil, že zásobník nebude stačit na víc než pár výstřelů. Jistě, několik výstřelů bude zřejmě všechno, na co bude mít čas, tak či tak.

Když blesklo zelené světlo, Lorn přešel do vnitřního prostoru stanice. Už to byl nějaký čas, co naposled zakusil prostředí beztíže. Dokud si to mohl dovolit, poměrně pravidelně trénoval v lázních, kde disponovali nulovým g. Užíval si ty tréninky; cítil se, jako by létal, přestože pouze v omezených prostorách lázní, ale i tak to z něj vždycky sejmulo část tíže, již mu přinášel život.

Avšak neměl žádné iluze, že by mu jeho znalosti o pohybu ve stavu beztíže poskytovaly nějakou výhodu nad Sithem. Nepochyboval, že jeho protivník se umí pohybovat v jakémkoli prostředí, a to s naprostou suverenitou a smrtící zručností. Lorn bude potřebovat enormní příděl štěstí, aby z této situace vyvázl.

Jakmile byl v chodbě, pohyboval se velice opatrně a pomalu. Neviděl před sebou žádnou stopu po svém nepříteli, a nezdálo se, že by se tu dalo někde schovat. Nicméně nechtěl pokoušet štěstí. Nepřekvapilo by ho, kdyby se přímo před ním, v řídkém vzduchu, Sith náhle zhmotnil.

Neměl žádnou představu, co bude dělat, až ho potká; nenašel si zatím čas vymyslet nějaký plán. Pokud mu ganglium z taozina dovolí připlížit se na dostřel, nebude mít vůbec žádné zábrany střelit svého soka do zad - za předpokladu, že neomdlí z čiré hrůzy, až bude mít Sitha na dohled.

Dosáhl konce chodby. Vedla odtud šachta přímo nahoru. Než se tudy Lorn pustil, vytáhl blaster a a zkontroloval jeho stav.

Co zjistil, ho příliš nepotěšilo. Zbraň měla dost energie na jeden smrtící výstřel, nebo na tři omračovací paprsky. Po chvilce přemýšlení nastavil Lorn blaster na omračování, s argumentem, že je lepší mít tři šance Sitha vyřadit, než jednu příležitost ho zabít. Jestli ho výstřel tedy opravdu omráčí. V této chvíli si nebyl Lorn jistý, zdali vůbec něco dokáže ublížit jeho osudu.

Vydal se šachtou. Ústila do větší, lépe osvětlené místnosti, asi deset na deset metrů, a skoro prázdné - až na pár nádob s nářadím, které byly ukotveny ke stěnám.

Na druhém konci místnosti se vznášel Sith.

Byl k Lornovi otočen zády; zadával kód do kontrolního panelu na zdi a chystal se otevřít dveře v protější zdi.

Lorn potichu vyklouzl z šachty a sevřel blaster oběma rukama. Zapřel nohy o okraj otvoru; i v takovém prostředí nastane u zbraně zpětný náraz.

Amulet z taozina, zdálo se, fungoval; Sith si zjevně nebyl vědom faktu, že Lorn stojí deset metrů za ním a míří mu blasterem přímo mezi lopatky. Lornovi se třásly ruce, ale ne natolik, aby minul terč tak široký, jako jsou záda jeho nepřítele, zvláště pokud má k dispozici tři pokusy. Až bude Sith v bezvědomí, Lorn ho oddělá světelným mečem a sebere mu holocron.

Sith zmáčkl tlačítko na zdi. Světlo se rozzářilo zeleně a průlez se začal otevírat.

Teď. Musí to být teď. Lorn se zhluboka nadechl; otevřel přitom zeširoka ústa, aby Sith neslyšel vtáhnutí vzduchu. Vydechl stejným způsobem, znovu se nadechl a zadržel dech.

Stiskl spoušť.
Kapitola 36


Ten výstřel byl opravdový. Omračovací paprsek zasáhl Sitha přesně doprostřed zad a mrštil jím dopředu, vstříc dveřím. Lorn vystřelil ještě jednou a tentokrát se trefil o kousek níž.

Nemohl tomu uvěřit. Vrhl se kupředu a prolétl skrze celou místnost ke svému protivníku, který nyní bezvládně plul směrem k Lornovi, jak ho náraz na dveře odhodil zpět. S blasterem stále v ruce - zbyl mu ještě jeden výstřel - uchopil Lorn Sitha za oděv a přitáhl ho k sobě. Když se natahoval pro světelný meč, postřehl záblesk odraženého světla, jenž vyšel z kapsy na pásku jeho nepřítele.

Byl to holocron. Lorn ho sebral a hodil do vlastní kapsy. Pak se znovu natáhl pro meč.

Zíral přímo do zlověstné, potetované tváře, když se Sithovy žluté oči otevřely.

Lorn ztuhl, zhypnotizován tím strašlivým pohledem. Zapomněl na zbraň, po které sahal, zapomněl i na blaster, který stále svíral v dlani. Pak ho odmrštil neviditelný, avšak mocný úder, jenž mu téměř vyrazil dech.

Světelný meč vklouzl do ruky v černé rukavici a obě čepele se zažehly. Jedna z nich kmitla vstříc Lornovi jako rudý blesk. Lorn pocítil úder na své pravé paži a viděl ruku, pořád svírající blaster, jak se v pomalých spirálách vzdaluje, následována několika kapkami krve. Nevnímal žádnou bolest, vlastně si neuvědomil, co se stalo, dokud nespatřil začernalý, vypálený pahýl na konci své paže.

A Sith se teď otáčel, využívaje setrvačnosti svého úderu, aby se znovu dostal do útočné pozice. Ta chvíle se pro Lorna jakoby zpomalila, byla neuvěřitelně jasná, ostrá. Sith vycenil zuby ve zvířecky nenávistném šklebu. Čepel začala opisovat vodorovný oblouk, který měl, v méně než vteřině, protnout Lornův krk.

Lorn se vznášel před otevřeným vchodem. Levou nohu měl pokrčenou, chodidlo se dotýkalo boku jednoho z nářaďových kontejnerů. Lorn proti němu vykopl, čímž se dostal skrz dveře. Laserová čepel sekla do prázdného prostoru, kde se ještě před okamžikem nacházel jeho krk.

Přitáhl nohy k tělu, když prolétal vchodem. Udělal salto dozadu a ještě než ho dokončil, levou rukou už sahal po kontrolním panelu dveří. Viděl, že Sith se k němu žene a jeho postava se rýsuje ve vchodu. Lorn udeřil do tlačítka a dveře se Sithovi zavřely přímo před nosem. Rozsvítilo se červené světlo, značící, že dveře jsou zajištěné. Lorn hrábl prsty do klávesnice panelu a změnil kód.

Skrze průhled mohl vidět Sithův obličej - byla to podívaná, při níž tuhla krev v žilách. Poté zaslechl slabý zvuk tavícího se kovu a spatřil zvětšující se červenou skvrnu ve středu dveří.

Sith se za pomoci svého světelného meče prosekával vchodem.

Lorn se otočil a v šílenství se začal spěšně posouvat chodbou, ve které se momentálně nacházel. Nevěděl, kam vede, ani jak uteče pomstě té zrůdy za sebou. V jeho mysli nebylo místo pro nic - dokonce ani na bolest z jeho useknuté dlaně, protože prvotní šok začínal odeznívat - kromě syrové, zvířecí paniky.


Snad poprvé za celý svůj život byl Darth Maul dokonale a zcela překvapen.

Nepocítil v Síle žádné výstražné zachvění, než ho zasáhly omračovací paprsky. Údivu, jenž mu taková událost způsobila, se téměř vyrovnal jen šok, když si uvědomil, že na něj zaútočil Lorn Pavan. Byl si natolik jistý Corelliánovou smrtí tam dole na Coruscantu, že když se probral a spatřil živého Pavana, jak se mu přehrabuje v kapsách, na chvíli zapochyboval o svém duševním zdraví.

Byl to kombinovaný úžas - plus ta matoucí skutečnost, že ačkoli viděl Pavana před sebou, nevnímal jeho přítomnost v Síle - který zpomalil jeho reakce natolik, aby se Corellián dostal do dveří a zamkl přímo před Maulem. Teď si Maul musí propálit cestu skrz zámek. Jakmile dveře povolily, divoce je vyrazil a pospíšil si za Pavanem, přičemž si vypomáhal Sílou, která postrkovala jeho beztížné tělo. Nemohl ztrácet čas. Netušil, jak Pavan přežil výbuch v té komoře na skladování odpadu, nebo jak dokázal skrývat svou přítomnost v Síle - a nezajímalo ho to. Za několik minut bude Maulův mistr čekat na smluveném místě, a Maul měl v úmyslu být tam také, v jedné ruce holocron a v druhé Pavanova hlava.

Už to trvá přespříliš dlouho.


Lorn se vydrápal nahoru dalším vertikálním průlezem a pohyboval se tak rychle, jak jen dokázal za pomoci pouze jedné ruky. Připadal si, jako by cítil Sithův horký dech vzadu na krku; neodvažoval se ohlédnout, aby náhodou neuviděl démonickou tvář svého nepřítele doopravdy. Pohlédnout opět do těch žlutých očí by jej úplně ochromilo, věděl to jistě.

Jeho jediná šance byla dostat se do hlavních prostor vesmírné stanice, kde by se mohlo vyskytovat něco jako bezpečnostní personál. Pokud bude mezi ním a Sithem dost blasterů, bude Lorn určitě v bezpečí.

Teď se zdálo nemožné, že vůbec kdy zamýšlel, i na pouhou chvilku, zabít to stvoření v černém plášti. Že od něj dokázal získat zpět krystal, to samo vypadalo jako zázrak. Stejně Lornovi ale moc dlouho nezůstane, jestli hned nenajde nějakou pomoc.

A pak se procpal posledním průlezem a ocitl se ve velkém soláriu. Jak vstupoval dovnitř, cítil, že se mu spěšně vrací jeho váha.

Rozhlédl se kolem. Rostliny a zakrslé stromky byly vkusně naaranžovány jako malá zahrádka. Polovina stropní kopule sestávala z polarizované transparioceli a nabízela úchvatný pohled na hvězdy a planetu. A v zahrádce postávalo několik bytostí různých ras, někteří na sobě měli roucho senátorů Republiky, jiní byli oblečeni v tmavém, přiléhavém oděvu stráží.

Poznal jednoho ze senátorů. Když Lorn ještě pracoval pro Jedi, častokrát o něm slýchával, pokaždé jako o čestném muži, prostém korupce a intrikánství. Pokud by někdo měl uchránit informace obsažené na holocronu a dohlédnout, aby se bezpečně dostaly až do Chrámu Jedi, pak on.

Lorn se začal potácet kupředu. Jeden ze senátorů, byl to Gran, si ho všiml a zareagoval poděšeným výkřikem. Několik stráží se pohnulo; vytáhly blastery, aby chránily své pány.

„Počkejte!“

Příkaz vydal senátor, kterého Lorn poznal. Pokročil dopředu a jeho výraz prozrazoval účast.

„Co se stalo, příteli? Co vás sem přivádí v tak extrémním stavu?“

Lorn vytáhl z kapsy krystal a ukázal ho senátorovi. Viděl, jak se jeho oči zúžily, když senátor poznal, co to je.

„Holocron?“

„Ano,“ vydechl Lorn a upustil datakostku do senátorovy natažené ruky. „Musí se dostat k Jedi. Je to důležité.“

Senátor přikývl a rychle schoval holocron v záhybech svého roucha. Pak si povšiml pahýlu na místě, kde bývala Lornova druhá ruka. „Jste zraněný!“ Otočil se k jednomu ze strážných a přivolal ho k sobě úsečným, velitelským gestem. „Tento muž potřebuje okamžité ošetření! A také ochranu před vrahy, zdá se.“

Lorn se zhroutil do křesla. Když se ostatní přiblížili, riskoval letmý pohled přes rameno, na obslužný úsek, kudy přišel. Sitha nikde neviděl.

Zaplavila ho úleva. Noční můra je konečně pryč.

Cítill, že začíná pozbývat vědomí, a uvědomil si, že poprvé za několik dní si může dovolit ten luxus být vyčerpaný. „Ujistěte se...že holocron...“ zamumlal, ale byl příliš unavený, než aby dokončil větu.

Jeho dobrodinec se nad ním sklonil a usmál se. „Nedělejte si starosti, můj statečný příteli. Postarám se o to. Všechno bude v pořádku.“

Lorn dokázal zamumlat: „Děkuji...senátore Palpatine.“ A pak se vše vytratilo.
Kapitola 37


Okamžitě poté, co Obi-Wan vstoupil do Chrámu, poznal, že se něco děje. Nebylo to jen těmi zlověstnými vibracemi v Síle, jež neviditelně pulsovaly všude kolem něj; padawani a vůbec všichni, které potkával, vypadali zaujatě a ustaraně. Jeden z nich se u něj zastavil, hned jak si Obi-Wana povšiml.

„Padawane Kenobi, máš se ihned hlásit u svého mistra.“ A pokračoval svou cestou, ještě než se Obi-Wan stačil zeptat, co způsobilo to hmatatelné napětí, visící ve vzduchu.

Dveře do pokojů mistra Qui-Gona byly otevřené. Jedi stál uvnitř a plnil kapsy na svém pásku nejrůznějším vybavením, jako třeba harpunovou pistolí nebo potravinovými kapslemi. Zdálo se, že se mu ulevilo, když spatřil Obi-Wana ve dveřích.

„Výborně. Vrátil ses právě včas.“

„Co se stalo, mistře?“

„Obchodní federace zahájila blokádu Naboo. Ty a já jsme byli vybráni coby vyslanci - poletíme na vlajkovou loď Obchodní federace a pokusíme se spor urovnat.“

Obi-Wan strnul jako opařený, když slyšel tak závažné novinky. „Republikový senát něco takového určitě zamítne!“

„Mám dojem, že Neimoidiáni se spoléhají na jednu vlastnost Senátu: je...poněkud nevýkonný v těchto záležitostech. V každém případě musíme okamžitě odletět.“

„Rozumím. Ale musím vám něco říct - mistr Anoon Bondara a jeho padawan Darsha Assant jsou oba mrtví. Není o tom pochyb.“

Qui-Gon na chvilku přestal balit a pohlédl na Obi-Wana. Padawan viděl smutek v očích svého učitele.

„A příčina té tragédie?“

„Pořád si nejsem jistý, ačkoli mám podezření, že se do toho zapletlo Černé slunce.“

„Chci o tom slyšet všechno,“ řekl mistr Qui-Gon, „a Rada také. Ale teď jde o čas. Poreferuješ o všem, co ses dozvěděl, přes holopřenos, až budeme na cestě.“

„Ano, mistře.“ Obi-Wan následoval Qui-Gona Jinna, když si tento připjal pásek a opustil místnost.

Udělá, co řekl jeho mistr, samozřejmě. Tato nová krize jasně předčila události, jež se odehrály v Krvavém koridoru. Zatímco kráčel za svým mistrem, přemýšlel Obi-Wan, jestli se někdy dozví celý příběh, který se přihodil Darshe a mistru Bondarovi. Darsha měla potenciál stát se dobrou Jedi - a Obi-Wan litoval, že už se jí nestane.


Sith zaútočil, obě laserové čepele roztočené.

Lorn se probudil se zděšeným zalapáním po dechu. Rozhlédl se kolem sebe, stále ještě cítil tu hrůzu své noční můry. Posléze, když si jeho oči prohlédly okolí, se začínal uklidňovat.

Nacházel se v soukromém pokoji v hotelu - nic prvotřídního, ale bylo to mnohem lepší, než v čem bydlel posledních pět let. Useknutou ruku mu ošetřili nápl

onlineovka
na stahování
hra
filmy a videa
vyhledávač
vyhledávač

hráli jste někdy nějakou z těhto onlineovek?

gladiatus (738 | 19%)
travian (804 | 21%)
darkelf (751 | 20%)
bitefight (781 | 20%)
darkpirates (787 | 20%)

máte nebo hrajete onlineovky?

ano (789 | 33%)
někdy (803 | 34%)
ne (771 | 33%)

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (757 | 34%)
Ne (739 | 33%)
Jackob-s.7x.cz Email :JakubKuba@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one